• -30%
Literatura 2013/3

Literatura 2013/3

Készleten: 0 darab

Státusz: Elfogyott

Kedvezményes ár:

800 Ft
30% % kedvezmény
1 143 Ft

A szám tartalma 

Tanulmány

 

SZILI József

Ágoston-féle ördöglakat

– Az augustinusi hit stílusbravúrja: prózába rejtett, többszörösen összetett önszerkesztő, önzáró szövegalakzat –

 

HORVÁTH Györgyi

Antipolitika a magyar irodalomtudományban a ’90-es években

 

Műértelmezés

 

BAZSÁNYI Sándor

„Ez irodalom”

– Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának Tizenharmadik, Tizenötödik és Tizenhatodik fejezete (melyekben látványosan kiteljesedik esztétika és etika szépirodalmi tükörjátéka) –

 

DECZKI Sarolta

Vonat a semmibe

– Tar Sándor: A 6714-es személy

 

Műhely

 

KÁLMÁN C. György

Az újrafelfedezés lehetőségei – rendszerek és irodalomelmélet

 

Z. VARGA Zoltán

Szöveg – Mű, olvasás – írás

– Roland Barthes szövegelmélete negyven év múltán –

 

HAJDU Péter

Az epikureus fordulat és Horatius Ars poeticája

 

Literatura-díj

 

INZSÖL Kata

Urbanizáció, asszimiláció, idegenség

– Kóbor Tamás Ki a gettóból

 

JÁNOSA Eszter

Duchamp-öröknapok

– Személyesség és személytelenség

Tandori Dezső „élet-művében” –

 

Szemle

 

BOLLOBÁS Enikő

A másik Woolf, más Woolfok, a Woolfok másikjai

– Séllei Nóra: A másik Woolf. Kulturális (ön)reflexivitás

Virginia Woolf harmincas évekbeli szövegeiben –