Deé Nagy Anikó, A Teleki–Bolyai Könyvtár ex librisei

Készleten: 0 darab

Státusz: Elfogyott

Kedvezményes ár:

0 Ft

gy ​erdélyi könyvesház, a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár köteteiben található ex libriseket mutatja be ez a könyv. A kötetek egykori tulajdonosainak felderítése során kerültek felszínre ezek a régi könyvekbe ragasztott tulajdonjegyek. A könyvtárban több ezer, ex librist hordozó kötet található; ez a nagyságrend valójában a műemlékkönyvtár kialakulástörténetéből következik. A ma több mint 200 000 kötetes gyűjtemény ugyanis két nagy múltú erdélyi könyvtár: a Teleki Sámuel által alapított és 1802-től nyilvános könyvtárként működő Teleki Téka, valamint a XVI. századi alapítású kisiskolából felnövő Marosvásárhelyi Református Kollégiumi Könyvtár egyesítése folytán jött létre.
A második világháborút követő változások következtében az elmúlt fél évszázadban különböző töredékkönyvtárak kerültek az állományba: az államosításkor felszámolt mikházi ferences kolostor könyvtárának egy része, néhány felekezeti iskolai könyvtár anyaga és jó néhány kötet a környékbeli kastélyok házi tékáiból.
Utóbb néhány Marosvásárhelyhez kötődő könyvgyűjtő értelmiségi ajándékozással gyarapította a könyvtár állományát. A két törzsanyag, a Teleki Téka és a Bolyaiak nevét hordozó kollégiumi könyvtár kötetei a gyűjtemények eredeti ex libriseit hordozzák. A 40000 kötetes Teleki Téka legtöbb kötetében a könyvtáralapító Teleki Sámuel és a könyvgyűjtésben neki segédkező felesége, iktári Bethlen Zsuzsanna könyvjegyeit találjuk.1 A református kollégium könyveit pedig 1858 körül látták el az iskola ex librisével.2 Azonkívül a Teleki-Bolyai Könyvtár számos régi könyve az előző tulajdonosok könyvjegyét is őrzi. A katalógus a marosvásárhelyi könyvtár köteteiben található ex librisek egyegy darabját tartalmazza. Közülük néhány csak egy-két példányban fordul elő, míg némelyekből több száz, olykor ezer darab is létezik. Mint látni fogjuk, van olyan könyvjegy, amely nem kimondottan ex librisnek készült. Minthogy kizárólag könyvbe ragasztva találtuk őket, nem kétséges, hogy a könyvjegy tulajdonképpeni funkcióját töltik be, azaz a kötet tulajdonosának megjelölésére szolgálnak. Kötetünk gerincét az ex librisekről készített képanyag képezi.