• -30%
Horváth Gergely Krisztián, szerk.: Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig

Horváth Gergely Krisztián, szerk.: Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig

Készleten: 0 darab

Státusz: Elfogyott

Kedvezményes ár:

3 333 Ft
30% % kedvezmény
4 762 Ft

A kötet esettanulmányok segítségével járja körül a vízhasználattal és vízszabályozással kapcsolatos, egy-egy közösséget alapvetően érintő kérdésköröket a középkortól a XX. század második feléig. A szerzők a víz és társadalom kapcsolatát széles forrásbázison, a szűken vett diszciplináris határokon túllépve elemzik. Ennek hozadékaként a régészet, a környezettörténet, a néprajzi megfigyelések, de a közegészségügyi statisztika is egyenrangú társként jelennek meg a levéltári adatokra épülő történészi forrásfeltárásban. A vizsgálati szempontok között kiemelt hangsúlyt kap a tulajdon kérdése. A víz olyan közjószág, amely magántulajdonná tehető, vagy a vele kapcsolatos haszonvételek monopolizálhatók. A szokásjog és a tulajdonjog ütközése, különösen válsághelyzetben, lehetővé teszi az egy közösségen belüli érdek- és értékviszonyok rekonstruálását. E kérdéskör kutatása továbbvezet a gazdasági stratégiák vizsgálatához, kötetünk – szándékunk szerint – ezen a ponton új távlatokat tár fel. A szemünk láttára kibontakozó ökológiai és energiaválság a közgazdászok érdeklődését is ráirányítja a történeti ökológiai, társadalomtörténeti kutatások által felhalmozott tudásra. Ezek segítségével modellezhető, hogy a történeti időben létezett közösségek miként gazdálkodtak a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal, különösképpen a vízzel. A vizsgált jelenségek értelmezése során ugyanakkor a történeti kutatások is kamatoztathatják a közgazdaságtan kínálta elméleti eszköztárat. Kötetünkkel szeretnénk hozzájárulni a két tudományterület, tágabb értelemben pedig a történeti és a társadalomtudományok közötti, lassan egy évszázada szorgalmazott, ám az utóbbi évtizedek gyakorlatában megszakadni látszó, Magyarországon pedig az igazi áttörést soha el nem érő együttműködés intézményesüléséhez. 

  • Kiadás éve: 2014
  • Terjedelem: 728 oldal, 24  oldal színes melléklet
  • Kötés: papírtábla
  • Formátum: B/5
  • ISBN 978-963-506-937-8