Terméklista szerzők szerint Kulcsár Péter

 

Szül. Budapest, l934. dec. 14. Szegedi Tudományegyetem 1957 történelem-, 1961 
latinszakos tanári, ELTE 1967 könyvtáros oklevél. 196l bölcsészdoktor, 197l az 
irodalomtudomány kandidátusa, 1990 doktora; ELTE BTK 1995 habilitáció.  
   Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézete 1957/58 gyakornok,  1958-tól 
ugyanott a Központi Könyvtár munkatársa, 196l-től osztályvezetője. 1973-tól a 
budapesti Egyetemi  Könyvtárban osztályvezető, 1980–1995 főigazgató-helyettes. 
1995-től a Miskolci Egyetem Magyar Középkori Történelem Tanszékén egyetemi 
tanár, a Szövegtudomány c. PhD program vezetője. 2004. december 31-től professor 
emeritus.  
   1958 óta foglalkozik történeti, irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányokkal, a 
humanizmus, a történetírás és a textológia problémáival, fő kutatási területe a 
Hunyadi- és a Jagelló-kor. Hazai és külföldi konferenciákon számos előadást tartott.  
   A minősítésben számtalan alkalommal volt opponens, a bíráló bizottság elnöke 
vagy tagja.  
Tagság: MTA Művelődéstörténeti Bizottsága (2000–2002), MTA Könyvtörténeti 
Munkabizottsága (1972–2002, 1985–2000 elnök), MTA Irodalomtudományi 
Bizottsága (1978–1999 és 2002–2008), TMB (ill. MTA Doktori Tanács) 
Irodalomtudományi Szakbizottsága (1974–2000), MTA Textológiai 
Munkabizottsága (1973-tól), MTA Miskolci Akadémiai Bizottság 
Történettudományi Munkabizottsága (1999–2004, 2002-ig elnök), Magyar 
Akkreditációs Bizottság Irodalom- és Néprajztudományi Szakbizottsága (1985–
2001), Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa (1995–2001), Miskolci Egyetem 
Habilitációs Fellebviteli Bizottsága (1995–2004), Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Doktori Tanácsa (1997–2004, 2002-ig elnök); 
Irodalomtörténet szerk. biz., Irodalomtörténeti Közlemények szerk. biz., Magyar 
Könyvszemle szerk. biz., Camoenae Hungaricae szerk. biz., Bibliotheca Scriptorum 
Medii Recentisque Aevorum szerk. biz., Gesta szerk. biz., International Association 
for Neo-Latin Studies (Leuven), Erasmus Society (London), Nemzetközi Magyar 
Filológiai Társaság, Magyar Irodalomtörténeti Társaság stb. 
Kitüntetések: Szocialista Kultúráért, A Magyar Köztársasági Érdemrend 
Kiskeresztje (1994), Szent-Görgyi Albert-díj (2004), Klaniczay-díj (2005).

Szül. Budapest, l934. dec. 14. Szegedi Tudományegyetem 1957 történelem-, 1961 

latinszakos tanári, ELTE 1967 könyvtáros oklevél. 196l bölcsészdoktor, 197l az 

irodalomtudomány kandidátusa, 1990 doktora; ELTE BTK 1995 habilitáció.  

   Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézete 1957/58 gyakornok,  1958-tól 

ugyanott a Központi Könyvtár munkatársa, 196l-től osztályvezetője. 1973-tól a 

budapesti Egyetemi  Könyvtárban osztályvezető, 1980–1995 főigazgató-helyettes. 

1995-től a Miskolci Egyetem Magyar Középkori Történelem Tanszékén egyetemi 

tanár, a Szövegtudomány c. PhD program vezetője. 2004. december 31-től professor 

emeritus.  

   1958 óta foglalkozik történeti, irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányokkal, a 

humanizmus, a történetírás és a textológia problémáival, fő kutatási területe a 

Hunyadi- és a Jagelló-kor. Hazai és külföldi konferenciákon számos előadást tartott.  

   A minősítésben számtalan alkalommal volt opponens, a bíráló bizottság elnöke 

vagy tagja.  

Tagság: MTA Művelődéstörténeti Bizottsága (2000–2002), MTA Könyvtörténeti 

Munkabizottsága (1972–2002, 1985–2000 elnök), MTA Irodalomtudományi 

Bizottsága (1978–1999 és 2002–2008), TMB (ill. MTA Doktori Tanács) 

Irodalomtudományi Szakbizottsága (1974–2000), MTA Textológiai 

Munkabizottsága (1973-tól), MTA Miskolci Akadémiai Bizottság 

Történettudományi Munkabizottsága (1999–2004, 2002-ig elnök), Magyar 

Akkreditációs Bizottság Irodalom- és Néprajztudományi Szakbizottsága (1985–

2001), Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa (1995–2001), Miskolci Egyetem 

Habilitációs Fellebviteli Bizottsága (1995–2004), Miskolci Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar Doktori Tanácsa (1997–2004, 2002-ig elnök); 

Irodalomtörténet szerk. biz., Irodalomtörténeti Közlemények szerk. biz., Magyar 

Könyvszemle szerk. biz., Camoenae Hungaricae szerk. biz., Bibliotheca Scriptorum 

Medii Recentisque Aevorum szerk. biz., Gesta szerk. biz., International Association 

for Neo-Latin Studies (Leuven), Erasmus Society (London), Nemzetközi Magyar 

Filológiai Társaság, Magyar Irodalomtörténeti Társaság stb. 

Kitüntetések: Szocialista Kultúráért, A Magyar Köztársasági Érdemrend 

Kiskeresztje (1994), Szent-Görgyi Albert-díj (2004), Klaniczay-díj (2005).