• -30%
Szolláth Dávid, A kommunista aszkétizmus esztétikája

Szolláth Dávid, A kommunista aszketizmus esztétikája

Készleten: 1 darab

Státusz: Utolsó tételek a raktáron

Kedvezményes ár:

1 333 Ft
30% % kedvezmény
1 905 Ft
2-7 nap

az irodalomtörténet? Ez az a fő kérdés, amely e munka különböző tárgyú és módszertani megközelítésű fejezeteit összefogja. A könyv olyan határterületen vizsgálódik, amely a huszadik század mai, rendszerváltás utáni irodalomtörténet-írásában meglehetősen elhanyagolttá vált. Az irodalomtörténeti esztétizmus ugyanis a posztstrukturalista elméletek, a hatalomelméletek, kultúrantropológia irányzatainak recepcióját voltaképpen azért sürgeti immár több mint egy évtizede, hogy ezen elméletekkel többnyire homlokegyenest ellenkező modernista értékrend és kánon konzerválását, átmentését, „újraolvasás”-nak is nevezett frissen tartását szolgálja. Az „újraolvasás” révén dehistorizált és dekontextualizált szövegek betagozódnak a szépirodalom hagyományos kategóriájába, hiszen a nyelvi megelőzöttség tapasztalata ellenére mégiscsak valamiképpen értékhordozónak bizonyulnak. Elfoglalják a helyüket az egyvonalú, célképzetes irodalomtörténeti narratívában, és egy olyan kánonban intézményesülnek, amely sajátos módon egyszerre tud posztmodern és nemzeti lenni. 

  • Kiadás éve: 2011 
  • Terjedelem: 288 oldal
  • Kötés: kartonált
  • Formátum: A/5
  • ISSN 0133-6762
  • ISBN 978-963-506-845-6