• -30%
Bollobás Enikő, Kölcsönösségek

Bollobás Enikő, Kölcsönösségek

Készleten: 27 darab

Státusz: Raktáron

Kedvezményes ár:

2 533 Ft
30% % kedvezmény
3 619 Ft
2-7 nap

Irodalomelmélet, szövegolvasás, kultúraközvetítés

A jelen tanulmánykötetben egybegyűjtött írások több tekintetben is kölcsönös egymásra hatások termékei. Nemcsak az elméletek – mint például a strukturalizmus, a performatív vagy interszubjektív paradigmák – történeti aspektusait és legfőbb téziseit mutatják be, de nyomon követik az irodalom- és kultúraelméletek különböző – alaktani, performatív, interszubjektív – vonulatainak kölcsönösen megtermékenyítő találkozásait is. Egyszersmind megvilágítják az elméletek és a szövegértelmezés közötti reciprocitások nyomait, amennyiben a tanulmányok kiindulópontja rendre egy vagy több elméleti irányzat, amelyek keretezik és irányítják a szövegolvasási gyakorlatot. Ugyanakkor az elméleti megközelítések kapcsolódásokat létesítenek az elmélet és a befogadás, valamint az egymás felé nyitó nemzeti irodalmi hagyományok között. Vagyis míg az elméleti, elmélettörténeti tanulmányok a különböző elméleti keretezések – és e keretezések változatos összjátékának – termékei, addig az elméleti fókuszú szövegértelmezések amerikai, angol és magyar irodalmi szövegeken végzett olvasási gyakorlattá fordítják a szövegek diktálta irodalomelméleti megközelítéseket. Végül a tanulmányok a kultúraközi befogadás példái, amennyiben hozzájárulnak az amerikai szerzők magyarországi befogadásához és a magyar műveknek az angolszász világban elterjedt elméletek alapján történő feldolgozásához. Így nemcsak az irodalomelméletek egymás közti kapcsolódásait világítják meg, és nemcsak az elméletek szövegolvasásban való alkalmazásait példázzák, de bemutatják a kultúrák közötti kritikai diszkurzusok módszertanát és változatosságát is. A szerző irodalomtörténész, akadémikus, az ELTE egyetemi tanára.

 

  • Kiadás éve: 2020
  • Terjedelem: 356 oldal
  • Kötés: kartonált 
  • Formátum: B/5
  • ISBN 978-963-456-086-9