• -30%
Sas Péter (s.a.r.), Kelemen Lajos levelezése (1889–1909)

Sas Péter (s.a.r.), Kelemen Lajos levelezése (1889–1909)

Készleten: 28 darab

Státusz: Raktáron

Kedvezményes ár:

3 333 Ft
30% % kedvezmény
4 762 Ft
2-7 nap

Nagyernyei Kelemen Lajos, Erdély legendás levéltárosa Marosvásárhelyen 1877-ben született. A történelem iránti érdeklődését Koncz József, szülővárosa Református Kollégiumának latintanára mélyítette el. A múlt megismerésére nagyapja, Csomoss Miklós volt 48-as honvéd visszaemlékezései és Orbán Balázs szülőföld-bibliája, A Székelyföld leírása ösztönözték. Első közléseinél Szádeczky Lajos történész bábáskodott. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem történelem–földrajz szakán kapott diplomát. Erdély szellemi fővárosában alakult ki végleges világlátása, a protestáns hazafiasság és a polgári nyitottság nemes ötvözete. Pályáját 1902-ben, az Egyetemi Könyvtárban kezdte. 1907–1918 között a kolozsvári Unitárius Kollégium történelem–földrajz tanára. 1938-ig az Erdélyi Múzeum Levéltárának munkatársa, 1940–1944 között főigazgatója. 1908-tól negyed századig az Erdélyi Múzeum-Egyesület titkára volt. 1938-ban lett a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Élete utolsó éveiben az Unitárius Egyház főgondnoka. Kolozsvárott hunyt el 1963-ban. Életműve az Erdélyi Múzeum félszázezres levéltárának kiteljesítése, 1949-ig, államosításáig milliós nagyságrendűvé fejlesztette. Egyetemi katedra nélkül, saját példaadásával nevelt. Közössége szol­gá­la­tá­ban eltöltött életműve kisajátíthatatlan, Magyar Örökség-díjasként, közös szellemi kincsként nemzeti közössége és az erdélyi művelődéstörténet elidegeníthetetlen része. Mun­kál­ko­dá­sá­nak bemu­ta­tá­sa cson­ka len­ne több ez­res nagy­ság­ren­dű le­ve­le­zé­sé­nek köz­re­a­dá­sa nél­kül.

  • Kiadás éve: 2016
  • Terjedelem: 1070 oldal, 8 oldal fekete-fehér illusztráció
  • Kötés: papírtábla
  • Formátum: B/5
  • ISBN 978-963-506-991-0