• -30%
Szenci Molnár Albert,  Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás... Hanau 1624.

Szenci Molnár Albert, Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás... Hanau, 1624.

Készleten: 0 darab

Státusz: Elfogyott

Kedvezményes ár:

9 333 Ft
30% % kedvezmény
13 333 Ft

A kálvinizmus alapműveként számon tartott, 1500 lapot meghaladó Tanítás négy könyvből áll. Első könyve Istennek, a világ mindenható Teremtőjének az ismeretéről szól, aki munkája és igéje által jelenti ki magát. Ezt követi a Megváltó Istenről, Jézus Krisztusról írott második könyv. A harmadik könyv a Szentlélek ismeretéről szól. S végül a negyedik könyv tárgya az egyház. A helvét vallás alapvető és legfontosabb tanait – mint például Isten szuverenitása, a Biblia Isten-kinyilatkoztatása, a predestináció és a sakramentumok értelmezése, az egyházfegyelem kérdései – egyszerűen, érthetően, szemléletes példákkal, a felmerülő ellenérvek és vallási felfogások részletes cáfolatával a Szentírás útmutatásai alapján mutatja be. Megjelenése után természetesen hamarosan ismertté vált a három részre szakadt Magyarországon, mígnem kb. 60 esztendővel később, 1624-ben az erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor „meghagyásából” megszületett a teljes mű magyar változata is. A zsoltárfordító, bibliakiadó, nyelvtudós Szenci Molnár Albert e munkájával koronázta meg életművét. A tanulmányokat írták Szabó András és Vásárhelyi Judit. Sorozatszerkesztő Kőszeghy Péter. Az OSZK-val közös kiadás.

  • Kiadás éve: 2009
  • Terjedelem:1614+50 oldal
  • Kötés: papírtábla
  • Fomátum: 14x21
  • ISSN 0067-8007
  • ISBN 978-963-506-820-3 (fakszimile)
  • ISBN 978-963-506-557-8 (tanulmány)