• -30%
Szádeczky-Kardoss Samu, Az avar történelem fonásai

Szádeczky-Kardoss Samu, Az avar történelem forrásai

Készleten: 0 darab

Státusz: Elfogyott

Kedvezményes ár:

9 000 Ft
30% % kedvezmény
12 857 Ft

az avarság volt az ura, amely lovas nomád népként a steppéről vándorolt be. Ennek a keleti eredetű etnikumnak a maradványai megérték Árpád honfoglalását, s így a történeti magyarság egyik komponensévé váltak. Az avar kaganátusnak a 620-as évekig tartó fénykorában világtörténelmi szerep jutott: amint korábban a hunok indították meg a germánoknak a római impérium területére való beözönlését, úgy nyitottak utat a kalandozó avarok a szlávoknak a bizánci limes átszakításával a Balkánra és az Adriára, egészen az Alpokig. Egyébként az írott forrásokból ismert idők folyamán első ízben az avarok egyesítették tartósan egyetlen politikai alakulat keretében a Közép-Duna-medence keleti és nyugati felét; ilyen értelemben Avarország a későbbi Magyarország történelmi előfutára volt. A kötet az Európába vándorlástól a VIII. század elejéig, az avar államnak a frank Nagy Károly hadjáratai következtében való széteséséig tartalmazza az avar történelem írott forrásait magyar fordításban, tömör kommentárral, így fest hátteret ahhoz az egyre színesebb képhez, amelyet az évről évre szaporodó régészeti leletek nyújtanak az avarság életéről. Készült a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Program keretében.

  • Kiadás éve: 1998
  • Terjedelem: 334 oldal
  • Kötés: kartonált
  • Fomátum: A/4
  • ISSN 1215-4024  
  • ISBN 963-506-237-0