• -30%
Dobszay, László, Szendrei, Janka, Responsories I--II. In modes 1--8.

Dobszay, László, Szendrei, Janka, Responsories I--II. In modes 1--8.

Készleten: 30 darab

Státusz: Raktáron

Kedvezményes ár:

8 000 Ft
30% % kedvezmény
11 429 Ft
2-7 nap

csoportja, ennek ellenére a responzóriumrepertoár mindmáig nem volt publikálva. Ez a tény önmagában elegendő volt ahhoz, hogy a responzórium összkiadását Magyarországon vállaljuk. Az előkészítő kutatómunka Dobszay László vezetésével indult el a 2000-es években.

Összehasonlító elemzéseink szerint a responzórium magyarországi repertoárja jól tükrözi a műfajnak általánosan jellemző kronológiai, földrajzi és stiláris rétegzettségét.

Kötetünkben az anyagot zenei osztályozásban közöljük. A többször revideált elemzésekből világossá vált, hogy a régi római hagyományból eredő dallamok itt is ugyanúgy típusok egyedi megvalósításai, mint az antifónák esetében, csak éppen a hosszabb szövegekhez és a melizmatikus műfaj sajátságaihoz igazodó módon.

Az anyag, amelyen mindezt bemutatjuk: a magyar kódexek responzóriumkészlete. Két magyarországi hagyomány kiválasztása és szembeállítása lehetővé tette, hogy a helyi jellegzetességet konfrontáljuk más tájakéval. Kiadásra került egyrészt a hazai szekuláris úzust legtisztábban képviselő Esztergomnak forrásanyaga, másrészt a magyarországi ferencesek közép-itáliai szokásokat közvetítő repertoárja. Mindkét hagyományt megbízható forrásokkal tudtuk bemutatni.

Kötetünk összkiadásnak nevezhető annyiban, hogy tartalmazza az ősi törzsanyag túlnyomó többségét, az 1000 körül kialakult közös európai stílusréteg mértékadó részét, egy régió közös anyagának jellemző mennyiségét, és a helyi hagyománynak gyakorlatilag teljességét. 

A kötet angol nyelvű.

Készült Meszéna Beáta közreműködésével.

 

  • Kiadás éve: 2013
  • Terjedelem:  1656 oldal
  • Kötés: vászonkötés
  • Fomátum: B/5

ISBN 978-963-506-902-6